sarasota-hir-net
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Rólunk..

                                    

       Wass Albert 1908-1998       

                                1908-1998  

Hontalan vagyok,

mert vallom, hogy a gondolat szabad,

mert hazám ott van a Kárpátok alatt

és népem magyar.

Hontalan vagyok,

mert hirdetem, hogy testvér minden ember,

s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer

mindenki, aki jót akar.”

Wass Albert: Hontalanság hitvallása

 

 

A Sarasotai Wass Albert Magyar Iskola

Története, élete és jövõje

Írta: Szilágyi Gertrúd, alapító igazgató

Furcsaságok ellentmondásait legfrappánsabban egy-egy találós kérdéssel lehet kifejezni, mert a rendhagyó abszurditását általában a kétértelmûség fogalmazza meg legjobban. Mi az, ami iskola, de nincs katedrája; épülete sincs, mégsem hajléktalan, mert otthont-adója maga a kultúra, a nyelv, amely körülveszi, és melengeti? Diákjai játszani, barátkozni jönnek, mégis tanulnak; egyéni gondjaik közössé válnak, és összekötik õket tápláló, folyton növekvõ gyökereik. Ezt a sokrétûséget jelenti a magyar iskola itt a floridai Sarasota megyében most már ötödik éve tagjainak, gyerekeknek, szülõknek egyaránt.

Florida az amerikai köztudatban évtizedekig a nyugdíjasok csendes, felelõsségmentes paradicsomát jelentette, ahová gyermekek, unokák csak nyáron, esetleg karácsony környékén nyertek bebocsátást egy-egy hétre. Munkalehetõség nemigen lévén a magyar bevándorlók sem gondoltak arra, hogy új életüket itt kezdjék el, hanem inkább az északi nagyvárosok megalapozott munkaerõpiacának vonzáskörében. Honfitársaink generációkon keresztül templomokat, klubokat alapítottak, tartottak fent, és e templomok szárnyai alatt a felcseperedõ nemzedék is kulturális otthonra talált.

Az 1980-as évek végével a Magyarországon bekövetkezett rendszerváltást követõen újra megélénkült a húszas évek, un. „Amerikába megyek szerencsét próbálni” szelleme, mivel otthon még mindig hiányzott a lehetõség-teremtõ, akadályokat romboló, vonzó gazdaságpolitika. Fel is kerekedett sok fiatal tele álmokkal, reményekkel, de már nem a zord gyárvárosok felé vették az irányt, hanem a napfényes, tiszta levegõjû Floridába, ahol éppen akkor kezdett fellendülni a turisztika és az ingatlanpiac. Az idõzítés tökéletes volt, az építõ- és vendéglátóipar tárt karokkal várta õket, csakhogy a tágabb magyar nemzetbe történõ integrálódásukra itt még hiányzott az etnikai infrastruktúra. A helyi magyar szervezetek a nyugdíjas korosztály szórakoztatására, kulturális nevelésére voltak berendezkedve, nem tudták követni az unokáik ízlésén nevelkedett, de sokkal európaibb újmagyarokat. Ennek következtében, a már itt született, vagy az iskoláskor elõtt érkezett gyerekek rövid idõn belül olyannyira asszimilálódtak, hogy anyanyelvüket, Magyarországhoz való kötõdésüket szinte teljesen elvesztették. Hogyan is várhattuk volna el tõlük egy olyan nyelv és kultúra megõrzését, amellyel csak szûk családi körben érintkeztek, viszont barátaik, új környezetük már nem tudott mit kezdeni. A szülõk érezték és látták, hogy csemetéik egyre nehezebben fejezik ki magukat magyarul, hiszem szókincsük csupán a mindennapok kézzel érinthetõ dolgainak megnevezésére volt elegendõ, érzéseket, gondolatokat már nem tudott tolmácsolni.

Néhány hónapos tervezgetés után, 2001 õszén mi négyen édesanyák, Csánki Erzsi, Kiss Ida, Szilágyi Gertrúd és Tóth Ági elhatároztuk, hogy itt az idõ, megindítjuk a magyar nyelv vasárnapi-iskola szerû oktatását. Elsõ idõkben a már a nyolcvanas évek óta mûködõ ökumenikus Sarasotai Keresztyén Egyház adott otthont az általuk is minden hónap elsõ vasárnapján bérelt templomban, és nyújt azóta is lehetõséget arra, hogy tanulóink nyilvánosságra hozzák frissen elsajátított tudományukat. Eleinte így csak havonta egyszer tanultunk együtt, késõbb aztán igénybevettük a helyi könyvtár különtermét is, mert rájöttünk, hogy ha igazi eredményeket akarunk elérni, akkor legalább kéthetenként kell találkoznunk. Egy éven belül a Venice-i Magyar Ház, hivatalos nevén a Petõfi Club, is érdeklõdést mutatott a gyermekek mûsorai iránt, és igényelték, hogy ünnepi alkalmaikat szervezett programmal tegyük szebbé. Ennek fejében lehetõséget adtak arra, hogy a könyvtár helyett a Házban tarthassunk tanuló-vasárnapokat, lerakva ezzel egy lehetséges jövõbeni együttmûködés alapjait. A klub akkori, gyermekbarát vezetõsége egy park és játszótér létrehozását is kilátásba helyezte, de mindez 2005 elejére a generációs súrlódások és egy hatalomra vágyó réteg „kaparj kurta” filozófiája áldozataként kudarcba fulladt, iskolánk utcára került. Mivel tisztában voltunk azzal, hogy egy tanintézmény nem maga az épület, hanem annál sokkal több, ezért iskolánkat eleve teljesen önálló, ha kell mozdítható alapokra helyeztük.

Sok fejtörés és latolgatás után arra az elhatározásra jutottunk, hogy a könyvtár személytelen különterme és a Magyar Ház rosszalló légköre után egy sokkal barátságosabb, meghittebb helyet keresünk. Így esett a választás a mi otthonunkra, ami mellesleg földrajzilag is központi helyen van. Igaz az, hogy rosszul érintett minket a nem várt hajléktalanság, de csodák-csodája, a légkör melegedése nem csak a biztonság érzését adta vissza, hanem a gyerekek eddig nem tapasztalt mértékû lelkesedését is. Ehhez bizonyára Móra Ferencen és Petõfin túl az úszómedencének, a hintának, mászókának és a szalonnasütõ helynek is köze volt, de azt hiszem, hogy ezen az örök gyermeki gyarlóságon irodalmi nagyjaink is csak szeretettel mosolyognának.

Kezdetben, négyünk kilenc gyermekével, õket korosztály szerint két csoportra osztva kezdtük meg a foglalkozásokat, és annak ellenére, hogy pedagógiai végzettsége csak egyikünknek volt, eredendõ anyai ösztönöktõl vezetve ráéreztünk arra, hogy mire kíváncsiak, mit és hogyan tanulnak szívesen gyermekeink. Mára már három csoportban tanulnak a gyerekek, a kisebbek, kb. harmadik osztályos korig verseket, meséket hallgatnak, és a beszédértés, a tárgyak felismerése a cél. Kezdik már ebben a csoportban is a magyar betûk elsajátítását, de még csak játékosan, a komoly olvasás erõltetése nélkül. A középsõ csoport összefogja tanulóinkat a harmadikostól a nyolcadik osztályosig, és itt már önálló olvasással, írással és magyar történelemmel is foglalkoznak. A legnagyobbak, a középiskolások csoportja, a helyesírást már nagyon alaposan és részletesen veszi, valamint képes a magyar irodalom és történelem komolyabb értelmezésére is. A gyerekek foglalkoztatásán kívül két éve angol nyelvi csoportot is indítottunk, hiszen az újonnan jött apukáknak, anyukáknak pont erre volt a legnagyobb szüksége. Rájöttünk ugyanis, hogy abban a családban, ahol a szülõknek problémájuk volt a mindennapi kommunikációval, ott a gyerekek –talán önvédelmi mechanizmusként- csak angolul voltak hajlandók beszélni, ezzel akarva felgyorsítani a számukra életbevágóan fontos asszimilációt. Mindenesetre, a csoport munkájának hasznát látja mindkét korosztály, mert azzal, hogy a szülõk megtanulnak angolul, tájékozottabbakká válnak, és ha megismerik egymást, segítséget is tudnak nyújtani egymásnak, gyermekeiknek egyaránt. Munka- és lakáslehetõségrõl, eladó autókról, és jogi- valamint hivatalos kérdésekrõl diskurálnak óra után, barátságok szövõdnek, és segélyakciók indulnak. Mindez elengedhetetlenül fontos egy olyan réteg számára, amelyrõl fenntartással vesznek tudomást nem csak az itteni, történelmi múltra visszatekintõ magyar szervezetek, hanem az amerikai állam is.

A tanterv egy állandóan képlékeny anyag számunkra, hiszen ahány tanuló, annyi nyelvi szinttel és szókincstárral kell dolgoznunk. Jelenleg a diáklétszám kb. húsz fõ, ami komoly kihívás számunkra. Ez a helyzet az évek folyamán nem sokat változott, hiszen gyermekeink cserélõdnek, a mindenkori tanulók pedig igen messze élnek egymástól ahhoz, hogy naponta egyenlõ mértékben érje õket magyar hatás. Ami viszont egy hagyományos iskolában elképzelhetetlen lenne, hogy a gyereknek testre szabottan adagoljuk a tananyagot, az nálunk természetes, és évek óta így megy. A tanár tudja, hogy ki mire képes, tudja, hogy mit várhat el, mi érdekli a tanulót, és megpróbálja az adott témát mindenkinek a képességéhez mérten tálalni. Állandó szem-kontaktusban tartja azt a gyereket, akivel éppen foglalkozik, így azonnali visszajelzést kap arról, hogy mit értett meg a nebuló. Fontos az is, hogy tanáraink jól tudjanak angolul, hiszen vannak olyan szavak, amiket magyar szinonimáik mellett az angol megfelelõvel lehet a legjobban érzékeltetni.

Könyveinket, szemléltetõ- és taneszközeinket Magyarországról szerezzük be, ahol egy alapítványtól e téren már eddig is hatalmas segítséget kaptunk, ezzel párhuzamosan az Interneten található, egyre bõvülõ segédeszköztárt is igénybe vesszük. Anyagi bázisunk évekig nem létezett, mindent a tanuló-családok, leginkább az áldozatkész tanárok zsebébõl fedeztünk. Mára már van szerény pénzügyi alapunk is, hála a helyi Kossuth Clubnak és a Magyar Amerikai Református Föderációnak, akik adományokkal támogattak bennünket.

A kéthetenkénti oktatáson kívül iskolánk érdekes, jótékonysági programokat is szervez. Õsszel magyar fesztivált tartottunk; magyaros házi ételekkel, zenével, és népmûvészeti kiállítással kedveskedtünk az érdeklõdõknek. Ennek bevételét a Church of the Cross tetõjavítására ajánlottuk fel, melynek termeiben a Sarasotai Keresztyén Egyház nekünk elõször otthont adott. Ebben a templomban tervezzük nemsokára hat magyar kisgyermekünk keresztelõjét, hogy az utánpótlásnak kizárólag csak szeretetet elõlegezzünk. Jövõbeni terveinkben szerepel egy nyári tábor és kirándulások szervezése is.

Életbevágóan fontos az anyaországon kívül mûködõ magyar szervezetek együttmûködése, mert a nemzetünk léte, fennmaradása forog kockán. A kulturális és nyelvi asszimilálódás olyan mértékû a mai, Thomas Friedman által „lapos föld”-nek nevezett bolygón, hogy ha meg akarjuk õrizni etnikai, szellemi értékeinket, és biztosítani szeretnénk utódaink magyarságtudatát, akkor megengedhetetlen szervezeteink között a taszító idegenkedés. Az idõsebb, már történelemmel rendelkezõ csoportoknak érdekükben áll változni, nyitni az új generáció felé, hogy erõt kapjanak a megújuláshoz; a frissen érkezõknek pedig kötelességük energiát adni cserébe a tapasztalatért és a sok helyütt már kitaposott útért. Elengedhetetlen az is, hogy az egymás támogatása foglalja magába a másik generáció problémáinak felvállalását, valamint az azért vívott harcot. Ezen áll vagy bukik nemcsak iskolánk és valamennyi idegenben alakult magyar szervezet, hanem az egész nemzet jövõje is.

 

 

      

              

 
Google kereso
Google
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Számlalo'
Indulás: 2005-08-29
 
Linkek
 
G-mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Chat
 

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG